آزمایشگاه و کنترل کیفیت ریمیا

کلیه فعالیت‌های مرتبط با آزمون جهت ارزیابی کیفیت مواد اولیه ورودی و محصول نهایی را با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و دستگاه‌های کارآمد در زمینه آزمون‌های کنترل کیفیت بر عهده دارد.
تخصص کارکنان بخش آزمایشگاه: یک نفر به عنوان تکنسین آزمایشگاه با مدرک لیسانس کشاورزی و یک نفر به عنوان سرپرست آزماشگاه با مدرک لیسانس صنایع غذایی که تحت نظارت مسئول کنترل کیفیت هستند.
کیفیت فرآیندی است که در طی ارتقای محصول، مطابق نیازهای مصرف کننده‌ها و بدنبال رعایت موارد ایمنی و نظارتی طراحی می‌شود.
ما برای اطمینان از کیفیت و سلامت محصولات خود از برنامه شناخته شده بین المللی GMP بهره می‌بریم. این شیوه تمام مراحل تولید نظیر روند عملکردهای استاندارد، مدیریت و تنظیم نیروی انسانی، تعمیر و نگه‌داری تجهیزات، کنترل مواد اولیه، محصول نهایی و شبکه توزیع را شامل می‌شود.

همچنین برای بررسی احتمال خطر و مدیریت بحران از روش HACCP استفاده می‌کنیم. این روش بازدارنده و دانش بنیان، خطرهایی که ایمنی محصولات را تهدید می‌کند، شناسایی، ارزیابی و کنترل می‌کند.
روند کنترل و بررسی تمام مراحل تولید محصول نهایی از مواد اولیه تا توزیع و مصرف را شامل می‌شود. طرح‌های HACCP ما، توسط هیئت‌های نظارتی و بر حسب استانداردهای ایزو ارزیابی می‌شود. همچنین اطلاعات موجود بر روی محصولات ما، مصرف کننده را از مصرف محصولاتی با ایمنی و کیفیت بالا مطمئن می‌کند.
حفظ ایمنی، بهداشت و کیفیت مواد تولیدی می‌تواند شرط لازم برای تامین سلامت جامعه و یکی از شاخص‌های مهم توسعه می‌باشد. غذا و تغذیه از جمله نیاز‌های بنیادی بشر است و تامین آن در مقوله امنیت و بهداشت غذایی نهفته است.